Prosím, vyčkejte, data se zpracovávají! **** Aplikace je vývoji ****

Tyto stránky slouží pro komunikaci mezi námi společně.
My jsme společenství vlastníků bytových jednotek "". Jak se mohu stát jedním z Nás?
Účastníkem komunikace se může stát každý.
Co budeme moci dělat?
To záleží na tom, jakou budete mít roli.

Budete-li jen návštěvník,
  můžeme si přečíst oznámení, které sem dá administrátor společenství jako veřejnou informaci.
Jak mohu získat vyšší práva?
  Ta můžete získat od někoho z nás. Každý Vám může nabídnout jen ta oprávnění, které může dát v rámci své role.
Budeme-li jen jeho spolubydlícím,
  můžeme číst komunikaci určenou pro bydlící ve vašem bytě.
Budete-li družstevník (nájemník a člen družstva na základě vkladu),
  budeme moci číst a vkládát text a dokumenty určené vlastníkům, družstevníkům, nebo nájemníkům a spolubydlícím.
  Spolubydlícím také můžete povolit vstup do aplikace (s právem spolubydlící na Vašem bytě).
Budete-li nájemník,
  bude pro Vás platit v aplikaci totéž, co pro družstevníky, jen majitelem nebude družstvo.
Budeme-li vlastník, nebo spoluvlastník
  Budeme moci číst a vkládát text a dokumenty určené nájemníkům a spolubydlícím ve svých bytových jednotkách.
  Také můžete přidávat nájemníky a spolubydlící.
  Dále můžete nabízet k přečtení a diskuzi text i dokumenty ostatním členům.
Budete-li administrátorem domu
  ,můžete to co vlastníci a navíc využít některé další možnosti, jako je například aktualizace
   proti katastru, proti insolvenčnímu rejstříku a dalším veřejným zdrojům.
  Vytvářet seznamy podle různých kritérií.
  Vyžadovat potvrzení přečtení zprávy.
Budete-li administrátorem této aplikace, můžete z principu cokoliv.

K roli návštěvníka nepotřebujete vědět více, než adresu této aplikace.
Ostatní role musíte prokázat autentizací - přihlášením a to jménem a heslem , které Vám předá někdo, jehož role to dovoluje.

Při získání jména a hesla budete vybídnuti k zvolení si svého nového hesla. Teprve po jeho zvolení budete moci využít svých možností.

Když budu chtít něco vložit, musíte určit, komu je to určeno a za jak dlouho to má existovat.

Aby ostatní věděli, čeho se Vaše komunikace týká, kromě nadpisu můžete vyznačit podstatné pojmy (standardním způsobem jako #slovo tak zvaný hashtag).
Administrátor domu může vyznačit, že zpráva se Vám automaticky otevře, případně u podstatných zpráv i požadovat potvrzení, že jste obsah přečetli.
Ostatní uvidí jen sezam jim určených aktuálních zpráv - nadpis, podstatné pojmy, kolik lidí si zprávu otevřelo před Vámi a kolik ji doporučilo k přečtení. Také bude možno vidět kdo je autor, čas vložení, čas exspirace.
array ( 'SVBJ' => '', 'la' => 1627461195, )